Mišljenje advokata

Alimentacija, tačnije rečeno mesečno izdržavanje, jedan od segmenata bitnih u postupcima razvoda.

Ovako ga vidi advokat, pravnik, a u nastavku mog komentara ili članka, kako god, ga vidimo mi, oni kojih se ovo tiče i čije se dece tiče.

Dragi kolega,

Vrlo pažljivo sam pročitao Vaš blog i on sadrži informacije od značaja za roditelje, posebno one koji su primaoci mesečnog izdržavanja deteta, međutim!

Kako se Vaš blog širi putem društvenih mreža neophodno je da, ili pojasnite neke stvari ili napišete i drugi blog. Po ovome što ste napisali, meni kao laiku bi bilo jasno da samo raoditelj koji nema „starateljstvo“ ima obavezu da nešto plaća drugom roditelju za dete. A meni kao stručnom radniku je jasno samo jedno, da je izdržavanje deteta „jedno od osnovnih postulata zaštite prava deteta, omogućava ekonomsku osnovu koja je neophodna za kvalitetan život i razvoj.“ i da druge stvari vezane za kvalitetan život i razvoj deteta nisu bitne ili su mnogo manje bitne. Kao neko ko se bavi sa socijalnog aspekta fenomenom razvoda i sve što uz njega ide, moram da Vam kažem da je niz stvari vezanih za kvalitetan život deteta u stvari niz postulata na kome bi svi mi trebalo da radimo. Znam, jasno je, nema dokaza o uplati i posao pravnog zastupnika je jednostavan, krivična prijava + tužba za izvršenje, nekoliko ročišta i rešenje je tu, i za roditelja kome se uplaćuje izdržavanje za dete i za vas, pravne zastupnike (verujte da klijenti baš tako to vide i gube poverenje u pravosuđe, a svrha ovog bloga je da se ono vrati). Iz člana 68 Porodičnog zakona a koji se tiče sadržine roditeljskog staranja, posebno o staranju o detetu vidimo da ono obuhvata: „čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, izdržavanje te upravljanje i raspolaganje imovinom deteta“ te mi nije jasno zašto je samo izdržavanje, koje je u Zakonu navedeno tek na šestom mestu, u Vašem izlaganju stavljeno na tron.

Siguran sam da Vi znate, a trebalo bi da znaju i oni koji čitaju Vaš blog da su zloupotrebljene ili grubo zanemarene dužnosti proistekle iz sadržine roditeljskog prava podjednake po težini što se navodi čak u istom stavu člana 81 Porodičnog zakona, a koji glasi: „ako izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa detetom sa kojim ne živi, odnosno ako sprečava održavanje ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi“ iz kog razloga moram, i kao razvedeni roditelj sa iskustvom grubog zanemarivanja dužnosti proisteklih iz sadržine roditeljskog prava od strane majke deteta i kao neko ko vodi Centar ravnopravnog roditeljstva i kao stručni radnik u socijalnoj zaštiti i kao predavač na fakultetu da kažem da je isticanje samo jednog oblika zloupotrebe roditeljskog prava, lako dokazivog, put koji ne vodi ka rešenju konfliktnih situacija već ga, naprotiv, pobuđuje i daje mogućnost manipulaciji onih roditelja koji samostalno vrše roditeljsko pravo, bilo da su jednog ili drugog pola.

Ono što bi koristilo ljudima u razvodu su informacije i pojašnjenja, neka i navedena u Vašem blogu: ko je u obavezi i na koji način da izdržava dete, da li roditelj sa kojim dete živi učestvuje u izdržavanju deteta, kome služi mesečno izdržavanje tkz alimentacija, na koji način je poželjno da se uplaćuje mesečno izdržavanje, kako sprečiti zloupotrebu već uplaćenog mesečnog izdržavanja, razjasniti mesečno izdržavanje i ulaganje u ono što neko želi za dete, da to nije isto, rok za plaćanje mesečnog izdržavanja nakon kog se pokreće tužba, značaj urednog izdržavanja, mogućnosti obustave plaćanja, mogućnosti prelaska na izdržavanje deteta direktno nakon 18. godine i drugo. Verujte da su ove informacije mnogo važnije davaocima i primaocima mesečnog izdržavanja jer ima socijalnu konotaciju. Izađimo iz matematičke proračunosti, posebno proračunatosti jednog ili oba roditelja čega imamo u većini razvoda. Pravosuđe je obuhvata multidisciplinaran pristup u rešavanju problema u postupcima, rešenje jeste „matematički precizno“, po zakonima, a taj put jeste važan, posebno za one koji debelo gaze po njemu.

Bio bih zahvalan na nekom komentaru ili odgovoru i Vama i samom projektu Otvorenih vrata pravosuđa koji ima za cilj jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji i samim tim dobrobiti svih. Pa hajdemo, vratimo poverenje zajedno, da i roditelj koji je u obavezi plaćanja mesečnog izdržavanja zna zbog čega to radi, i to i prihvata ako ne sa zadovoljstvom onda makar sa razumevanjem.

Autor: Dejan Pavlović

Podelite ovaj članak

Postanite naš član