POČECI

Centar ravnopravnog roditeljstva osnovan je 1. juna 2013. godine u Novom Sadu kao udruženje građana Udruženje očeva. Osnovni cilj Udruženja očeva je bila sistemska zaštita različitih oblika porodica i dece sa posebnim akcentom na ulogu oca u roditeljstvu.

Zabrinjavajuća je bila činjenica da su roditelji koji ne vrše samostalno roditeljsko pravo bili potpuno skrajnuti od svoje dece i deca od njih.

Protokom vremena i radom na ovoj problematici fokus se prebacio na decu iz marginalizovane grupe dece i roditelja u razvodu. Radom na preko 1500 teških priča, sličnih dešavanja u postupcima od interesa za decu, aktivni članovi i saradnici su razvijali ne samo stavove nego i pristup problematici te se kroz različite vidove aktivizma i edukacija pristupalo svemu.

Kako uvodimo promene u društvu

Brojni seminari, tribine, konferencije, javni nastupi, sastanci na različitim nivoima su doveli do napretka i u položaju dece i roditelja u navedenim postupcima.

Ukazivanjem na zloupotrebu roditeljskog prava, prekomerno, neobjektivno, često lažno prikazivanje nasilja u porodici, kao i emocionalno zlostavljanje dece kroz manipulaciju od strane roditelja sa kojima deca žive fokusirali smo potrebu realizacije ravnopravnog roditeljstva kao empirijski dokazan način rešavanja ovih problema.

Od 2015. godine Udruženje je stupilo u kontakt sa sličnim udruženjima i inicijativama u regionu: Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji sa kojima je saradnja ratifikovana 10. novembra 2018. godine na Regionalnom sastanku inicijative u Novom Sadu kroz Deklaraciju o saradnji. Nastavljenom i proširenom saradnjom održana je, 27. oktobra 2021. godine i Konferencija o ravnopravnom roditeljstvu u Ljubljani u organizaciji Društva DOOR, prva takva konferencija u Sloveniji i ovom delu Evrope.

Udruženje očeva je evolucionim dešavanjima i napretkom promenio svoje ciljeve i zadatke koje je 6.04.2022. kroz novi Statut i kroz sam izmenjeni naziv udruženja u Centar ravnopravnog roditeljstva uskladio, što je bio rezultat svih dotadašnjih koraka i potrebe promocije i sprovođenja ravnopravnog roditeljstva u Srbiji, a uz saradnju sa srodnim udruženjima u regionu.

Danas Centar ostvaruje ciljeve u oblasti: Promocije i pune primene ravnopravnog roditeljstva u toku braka, u toku razvoda i nakon razvoda braka roditelja dece kao najboljeg interesa dece, socijalno-pravne zaštite dece i odraslih, ljudskih i dečjih prava, prava na sistemsku zaštitu porodice, dece, roditelja i bliskih članova porodice dece.

Postanite naš član

Podelite ovaj članak

Podelite ovaj članaka, odeberite vašu platformu!

Najnoviji članci