Saopštenje za javnost nakon tribine održane 10.12.2022. u Radio Cafe-u

U Novom Sadu je održana Međunarodna tribina: Prava deteta i prava roditelja na ravnopravno roditeljstvo na kome su učestvovali predstavnici udruženja iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Srbije (Novi Sad). Tribinu je organizovao Centar ravnopravnog roditeljstva na Međunarodni dan ljudskih prava koji se svake godine obeležava 10. decembra.

Tribinu je otvorio Dejan Pavlović, predsednik Centra ravnopravnog roditeljstva iz Srbije koji je pojasnio da je Centar nastao 1. juna 2013. godine kao Udruženje očeva, a ove godine u aprilu mesecu je u Statutu dopunio svoje ciljeve rada koji su usmereni, kako i sam novi naziv udruženja glasi, ka ravnopravnom roditeljstvu. Udruženja građana stvari menjaju kroz spoljašnje uticaje, uvidevši da nema pomaka u ostvarivanju prava dece na oba roditelja Centar je svoje aktivnosti usmerio ka promenama u sistemu iznutra. Ta aktivnost se odvija kontinuiranim aktivnim učešćem na stručnim skupovima, kao i sve češćim saradničkim odnosima sa kolegama, stručnim radnicima sistema socijalne zaštite i njihovim većim uključivanjem i zainteresovanošću za ovu problematiku. Ovakav pristup je doveo do veće vidljivosti i zainteresovanosti sistema za promene na tom polju kako u Srbiji tako i u regionu. Jedan od sledećih koraka koji će se dogoditi krajem aprila 2023, a u suorganizaciji Centra i Ambasade Švedske jeste održavanje dvodnevne Međunarodne konferencije pod nazivom Izazovi ravnopravnog roditeljstva na kojoj će učestvovati i eminentni stručnjaci iz regiona i sveta i predstavnici udruženja iz regiona koji će sopstvenim primerima ukazati na probleme sa kojima se sreću u ostvarivanju prava dece na ravnopravno roditeljstvo i na moguće puteve rešenja istih. Pavlović je naglasio da pozitivni primeri u svetu pokazuju da ravnopravno učešće oba roditelja u životu dece jeste od presudnog značaja za njihov život i dobrobit, ali i za smanjenje nasilja u porodice prema deci i prema partnerima.

foto: Isidora Pavlović

Melita Požgaj, tajnica Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo predstavila je rad Udruge te ponovila nekoliko puta ono o čemu Udruga javno govori već 13 godina, a to je da je ravnopravno roditeljstvo najbolji interes dece. Osvrnula se na Konvenciju UN o Pravima dece prema kojoj svako dete ima pravo na roditeljstvo koje unapređuje njegovu dobrobit. Takvo roditeljstvo podrazumeva ravnopravnu ulogu i majke i oca. Naglasila je važnost medija u promociji važnosti ravnopravnog roditeljstva. Predstavila je ukratko projekat ODABRALI TATE koji Udruga sprovodi već drugu godinu u Hrvatskoj, a koji je primer pozitivnih aktivnosti kojima se pomaže roditeljima. Istakla je da je značajno povećan broj gotovo svakodnevnog javljanja deka i baka Udruzi tražeći pomoć da vide svoje unuke, da učestvuju u njihovim životima te kako je to problem koji se svakim danom povećava u Hrvatskoj. Naglasila je značaj okupljanja svih učesnika iz regiona na sličnim skupovima čijim se prisustvom podiže vidljivost potrebe uvođenja ravnopravnog roditeljstva u sistem zaštite dece.

Iztok Ivančić, predsednik DOOR-a iz Slovenije naglasio je važnost saradnje zemalja u regionu, svoje izlaganje je nazvao „Wild West Balkan Summit“, a započeo ga je informacijom da u Sloveniji samo 1-2  % očeva dobija vršenje roditeljskog prava kada se ono određuje na sudu. Tu drastičnu diskriminaciju potkrepio je informacijama iz drugih evropskih zemalja u kojima je zajedničko vršenje roditeljskog prava kroz ravnopravno roditeljstvo regulisana zakonima.  Pozvao se na blog VLASTE NUSSDORFER, savetnice predsednika Slovenije, bivše ombudsmanke Slovenije, bivše državne tužiteljke, osnivačice Belog Prstena Slovenije, udruženja za pomoć ženama žrtvama nasilja u kojem navodi većinu teza o kojima se u DOOR- u govori već više od 7 godina, a o kojima niko u Sloveniji ne polemiše i ne uvodi u sistem. Ivančič je završio svoje izlaganje porukom: „Ako ne uspemo zaštititi svoju decu u svojoj državi, obratićemo se institucijama u Evropi”.  Naglasio je da, nažalost u Sloveniji nije situacija kao u Hrvatskoj i da su oni u svojim aktivnostima praktično blokirani od strane medija.

Naum Ribaroski, predsednik Centra za ravnopravno roditeljstvo iz Severne Makedonije istakao je da su Zakoni zastareli, i da je iz međunarodnih organizacija stigao niz preporuka da se oni menjaju. Komitet UN za prava deteta je direktno dao preporuku da Severna Makedonija mora da promeni porodični zakon koji bi trebalo da ide u pravcu ravnopravnog roditeljstva. Veliki uspeh u svom radu su imali kada su u Parlamentu dva puta imali priliku da o tome diskutuju na javnoj debati. Tada su predložili osam tačaka za rešavanje tog problema kao što su: definisanje vršenja roditeljskog prava, plaćanje alimentacije, odvođenje dece u druge države, savetovališta za roditelje i drugo. Rado dele ove tačke sa udruženjima u regionu. Posebno je istakao problem lažnih prijava za nasilje u porodici i nedozvoljene polne radnje nad decom koje se ne sankcionišu, dok roditelj koji je dokazano nevin za sve to vreme ne viđa dete. Ribaroski navodi da njihovo udruženje predlaže Severnoj Makedoniji da lažne prijave nasilja i nedozvoljenih polnih radnji budu osnov za oduzimanje roditeljskih prava roditelju koji podnosi takve prijave. Nada se da će vrlo skoro videti da neka od naših država uvodi ravnopravno roditeljstvo u svoje zakonodavstvo te će onda to i druge države regiona podstaći da promene zakon.

Edin Sarač, predstavnik građanske  inicijative Ravnopravno roditeljstvo Bosne i Hercegovine nazvao je svoje izlaganje Tata 2.0 – biti roditelj u digitalnom dobu. U Zagrebu je osnovne informacije i iskustvo dobio u HURR-u i danas obzirom da su deca sa majkom u Sarajevu, on da bi viđao decu, živi na relaciji Zagreb – Sarajevo. Iz svog iskustva uvideo je da su teorija i praksa daleko od stvarnosti. Jedno je što govore lokalni i međunarodni zakoni, konvencije te naučna i akademska zajednica, a drugo što u praksi rade psiholozi, socijalni radnici i pravnici. Istakao je kako su promene životnih prilika i digitalno doba dovele do veće povezanosti i kad su razdvojeni. Njegov lični zaključak je: „Najvažnija odluka je odluka s kime ćemo zasnovati porodicu“. Deca rastu i diktiraju tempo i kao individualci izražavaju svoje želje. Napominje da su „planovi tu da se menjaju“ i da moramo biti fleksibilni. Kreirao je jednačinu uspeha koja se može primeniti za roditelja ali i dete u konfliktnom razvodu, najvažniji faktor u toj jednačini je ljubav, ljubav prema deci koja je beskonačna. Najvažnije je za sve koji radimo da zaštitimo decu, da to radimo ravnopravno i zajednički, a da koristimo digitalne tehnologije kako bi bili bliže našoj deci onda i kada fizički nismo tu.

Nakon uvodnih izlaganja prisutni su imali priliku da postave pitanja učesnicima tribine.

Zaključak učesnika tribine glasi da je RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO NAJBOLJI INTERES DECE.

Na Trećem regionalnom sastanku održanom nakon tribine postavljeni su predlozi za nastavak zajedničkog delovanja koji će organi upravljanja svih pet udruženja razmotriti i doneti odluku o daljem delovanju. Jedinstvo udruženja i sama inicijativa potekla iz zajedničkog delovanja udruženih žitelja pet zemalja iz regiona su jasan znak odgovornima u njihovim državama: Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Severnoj Makedoniji i Srbiji da je vreme za promene u interesu budućih pokolenja.

Novi Sad, 10.12.2022.
Centar ravnopravnog roditeljstva
Dejan Pavlović

Evo kako je bilo na tribini

Podelite ovaj članak

Postanite naš član