Politika privatnosti

Obaveštenje o uslovima prikupljanja i obradi podataka o ličnosti korisnika sajta Centra ravnopravnog roditeljstva

Ovo obaveštenje se daje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/18 u daljem tekstu: Zakon) radi Vašeg upoznavanja sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti koju vrši Centar ravnopravnog roditeljstva (u daljem tekstu: Centar), sa sedištem u Novom Sadu, Narodnog fronta 22.

Ova politika privatnosti odnosi se prvenstveno na građane Republike Srbije, koji pristupaju ovoj politici privatnosti, sajtu i/ili udruženju sa teritorije Republike Srbije, ali je i usklađena sa GDPR-om, kako bi i stanovnici zemalja članica Evropske unije mogli bezbedno da posećuju naš sajt i kontaktiraju naše udruženje.

Podaci o rukovaocu i obrađivaču

Odgovorna osoba za zaštitu podataka o ličnosti je Dejan Pavlović, odgovorno lice Centra ravnopravnog roditeljstva. Kontakt mejl je [email protected]

Centar ravnopravnog roditeljstva je neprofitna organizacija, udruženje građana sa delatnošću ostalih organizacija na bazi učlanjenja. Centar ostvaruje ciljeve u oblasti: Promocije i pune primene ravnopravnog roditeljstva u toku braka, u toku razvoda i nakon razvoda braka roditelja dece kao najboljeg interesa dece, socijalno-pravne zaštite dece i odraslih, ljudskih i dečjih prava, prava na sistemsku zaštitu porodice, dece, roditelja i bliskih članova porodice dece. Podaci se mogu prikupiti na sledeće načine:

 • ako ste nam dostavili Vaše lične informacije prilikom korišćenja ove internet stranice
 • ako ste nam dostavili Vaše lične informacije prilikom učlanjenja u Klub Centra
 • ako ste nam dostavili Vaše lične informacije prilikom ličnog kontakta i zahteva za pružanjem nekog od vidova podrške Centra
 • ako ste nam dostavili Vaše lične informacije u procesu prijave da nas podržite, prilikom informisanja o našim aktivnostima ili događajima ili prilikom prijave za učešće u nekom od naših projekata i programa
 • ako prisustvujete nekom od naših događaja
 • ako se pretplatite na našu listu kontakata kako biste dobijali biltene (newsletters) i druge elektronske poruke od nas;
 • ako se registrujete na našoj blog platformi i pišete za nas
 • ako nas kontaktirate povodom nekog upita ili problema vezanog za našu internet stranicu;

Vrsta ličnih podataka koje sakupljamo uključuju Vaše ime, prezime, adresu e-pošte i druge obavezne informacije koje se tiču lično vas sadržane u Pristupnici, kao i one koje ste izabrali da nam dostavite, neobavezne.

Takav tip podataka u ovoj Politici privatnosti se naziva ‘Lični podatak’

Korišćenje ličnih podataka Možemo koristiti Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • kako bismo Vam pružili pristup našoj internet stranici, kako bismo održavali i poboljšavali našu internet stranicu;
 • u svrhu direktnog marketinga (uključujući promociju rada Centra ili komunikacije vezano za neki događaj koji priređujemo). Nakon Vašeg jasnog pristanka, a u skladu sa Zakonom, mi vas možemo kontaktirati u te svrhe elektronskim putem (na primer preko e-pošte ili preko društvenih mreža). Napomena: Ako želite da ažurirate Vaše lične podatke ili da prestanete da primate ovu vrstu komunikacije molimo vas da nas kontaktirate putem adrese koju možete naći ispod u odeljku Kontakti;
 • kako bismo vas obavestili i slali vesti o nama ili nekom projektu, kampanji ili događajima koje priređujemo ili planiramo;
 • kako bismo obradili Vaše prijave za potrebnu podršku koju ste nam tražili
 • kako bismo vas pozvali da učestvujete u anketama i istraživanjima;
 • u svrhu obrade podataka za naučna istraživanja
 • Takođe, s vremena na vreme, možemo koristiti Vaše lične podatke i u druge svrhe, nakon što ste na to izričito pristali

Zaštita prikupljenih podataka

Centar ne prikuplja, niti zadržava Vaše lične podatke u suvišnoj meri, osim onoliko koliko je neophodno za nesmetano funkcionisanje. Koriste se tehničke i organizacione mere u skladu sa dobrom poslovnom praksom kako bi se osigurale prikladne tehničke i organizacione mere za zaštitu Vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka, promene, krađe, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.

Otkrivanje ličnih podataka trećim licima – Mi nikada ne prodajemo, ne trgujemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke. Mi nećemo pružiti Vaše lične podatke trećim licima bez Vašeg znanja. Jedini izuzetak od ovog pravila je u slučaju da nas zakon na to obavezuje i kada ne smemo o tome da vas obavestimo (npr. u slučaju policijske istrage). Ako smo pravno u mogućnosti, uvek nam je cilj da osiguramo da lične podatke koriste jedino treća lica u zakonite svrhe i u saglasnosti sa ovom Politikom Privatnosti.

Kolačići (COOKIES)

Svaki pretraživač putem kojeg korisnici dolaze na sajt pravilaw.rs dobiće kolačić (cookie) od nas. Korišćenje kolačića je neophodno kako bi pravilaw.rs omogućio najbolje moguće iskustvo na sajtu svakome ko ga poseti.

Korišćenje kolačića nam omogućava da unapredimo navigaciju na sajtu, analiziramo aktivnosti svakog posetioca na sajtu, promovišemo svoje usluge i dostavljamo sadržaj trećih lica.

Platforma trećih lica Ako pristupite internet stranici bilo kog trećeg lica koristeći link na ovoj internet stranici, rukovodioci tih drugih internet stranica posluju van naše kontrole i mogu da prikupe Vaše lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti, stoga bi trebalo da proverite uslovnosti primenjivane politike privatnosti kada posećujete internet stranice trećih lica.

Kako obrađujemo Vaše lične podatke:

 • kada pristanemo da Vam pružimo neku uslugu, kako bismo preduzeli bilo kakve predradnje i radnje na Vaš zahtev i/ili kako bismo ispunili naše obaveze prema Vama
 • kada nam je neophodno da koristimo Vaše lične podatke za naš legitimni interes kako bismo bili u mogućnosti da promovišemo i rukovodimo radom našeg udruženja i njegovog poslovanja. Uvek ćemo ulagati napor da primenimo ovaj legitimni interes na način koji neće prekomerno narušiti Vaša zakonska prava i slobodu i naročito, Vaše pravo na privatnost
 • kada ste nam slobodnom voljom pružili Vaš jasan, informisan i nedvosmislen pristanak da koristimo Vaše lične podatke za posebne svrhe, kao što je slanje elektronske marketinške komunikacije ili u naučne svrhe ako ste pojedinac a gde je to traženo od vas od strane primenjenog zakona i/ili
 • kada je neophodno da prikupimo, obradimo ili zadržimo Vaše lične podatke kako bismo bili u saglasnosti sa zakonskim ili regulativnim obavezama

Prava zaštite Vaših ličnih podataka

 • Pravo da povučete Vašu saglasnost o obradi Vaših ličnih podataka koje ste podelili na sajtu Centra
 • Pravo na pristup Vašim podacima koje poseduje i obrađuje Centar
 • Pravo da zahtevate ispravku, izmenu ili dopunu datih podataka, koji su prvobitno bili netačni ili više ne važe
 • Pravo da zahtevate da se Vaši podaci koje Centar poseduje i obrađuje budu obrisani.
 • Pravo da uložite prigovor ili primedbu na način na koji čuvamo ili obrađujemo Vaše podatke
 • Pravo da ograničite upotrebu podataka koje poseduje i obrađuje Centar
 • Pravo da Vaši podaci koje Centar poseduje i obrađuje budu preneseni/podeljeni na drugu lokaciju.
 • Da uložite žalbu/prijavu na način na koji se obrađuju ili čuvaju Vaši podaci na sajtu Centra bilo kom nadležnom organu koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem naše kontakt forme i u najkraćem mogućem roku biće reagovano na Vaš kontakt.

Kontakt

Ako imate dodatnih pitanja ili zahteva vezanih za korišćenje ličnih podataka molimo vas da nas kontaktirate na [email protected]. Ako niste zadovoljni odgovorom ili ako smatrate da ne obrađujemo Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima možete se žaliti regulatornom nadležnom telu Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koga možete pronaći na ovom linku https://www.poverenik.rs/sr/